Usługi certyfikacyjne

CertyfikowanyUsługi certyfikacyjne systemów zarządzania są najbardziej rozpowszechnioną formą oceny zewnętrznej organizacji w oparciu o wybrany kontekst – jakościowy, środowiskowy, bezpieczeństwa pracy, etc. Chociaż kontekst ich jest różny, to wspólnie tworzą one komplementarny system budowania świadomości i gwarancji jakościowej. Mimo, że żadna organizacja nie jest wolna od błędów, to dobrze wdrożony system zawsze będzie pomocnym narzędziem w rozwiązywaniu problemów i doskonaleniu organizacji.

Bardzo istotnym elementem jakości audytu są kompetencje i komunikacja. Dlatego też dobór kadry audytorskiej odbywa się w oparciu o uznane kompetencje, doświadczenie i doskonałą komunikację, tak by klient czuł się partnerem i podmiotem certyfikacji. Audytorzy są czynnymi na rynku ekspertami, menedżerami, specjalistami w organizacjach biznesowych i naukowych.
Polskie przedstawicielstwo QSCert, tworzą osoby aktywnie działający na rynku usług certyfikacyjnych od ponad 17 lat, będący jednocześnie członkami branżowych stowarzyszeń. Poniżej przedstawiamy najbardziej popularne standardy będące przedmiotem certyfikacji z naszej strony:

  • ISO 9001 – System zarządzania jakością – Efektywność, ciągłe doskonalenie, Ryzyko, Jakość procesów biznesowych, zarządczych i wspomagających to główne aspekty towarzyszące temu standardowi, który pozwala budować trwałą kulturę organizacyjną – więcej – pobierz broszurę.
  • ISO 14001 – System zarządzania środowiskowiskiem – Zrozumienie wpływu i oddziaływania własnego oraz dostawców na środowisko i zagrożenia z nimi związane, wykorzystanie narzędzi kontrolnych w zarządzaniu czynnikami oddziaływania na środowisko, spełnianie wymogów prawnych i sprostanie oczekiwaniom interesariuszy, to niektóre z korzyści – więcej – pobierz broszurę.
  • OHSAS 18001 / ISO 45001 – System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Aby identyfikować, rozumieć i kontrolować zagrożenia istniejące w działalności biznesowej , mogące spowodować urazy, choroby zawodowe, i inne straty. Jak zmniejszać prawdopodobieństwo występowania strat w organizacji w wyniku wypadków, chorób zawodowych, awarii, roszczeń po wypadkach zarówno zgłaszanych przez pracowników, jak i poszkodowanych – więcej – pobierz broszurę.
  • ISO/IEC 27001 – System zarządzania bezpieczeństwem informacji – Zarządzaniu informacjami będącymi w posiadaniu organizacji – handlowymi, osobowymi, itd. Pozostawaniu w zgodności z ważnymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi, Zapewnieniu ciągłości działania w przypadku incydentów związanych z ochroną danych. Przekonaniu i zapewnieniu wszystkich interesariuszy, że informacje poufne są bezpieczne – więcej – Pobierz broszurę.
  • ISO 50001 – System zarządzania energią – System ten skupia się na: Efektywności energetycznej, Oszczędności energii, Zarządzaniu energią, Doskonaleniu energetycznym. norma wyznacza uznane na świecie najlepsze praktyki w zakresie zarządzania energią. Opracowana przez specjalistów z 60 państw pozwoli w codzienną praktykę wpleść oszczędności energii, obniżanie kosztów i spełnianie wymogów ochrony środowiska. Więcej informacji dostępnych jest w załączonym dokumencie – pobierz broszurę.
  • BS 10500 / ISO 37001 – System zarządzania antykorupcją –  Najlepszy na rynku sposób włączenia do kultury organizacyjnej, podejścia systemowego do przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym i nadużyciom. Jej edukacyjny charakter a także odniesienie do etyki w biznesie, poprzez analizę ryzyka korupcyjnego pozwala zbudować skuteczne zabezpieczenia organizacyjne i systemowe w firmie – więcej …
  • ISO 29990 – Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego oraz szkoleń. To dopasowany do potrzeb organizacji szkoleniowych system jakości, w którym precyzyjnie opisano wymagania dla procesu edukacyjnego oraz kompetencji, zarządzania finansami i ryzykiem, strategii, etc. Standard uznany przez PARP jako jeden z gwarantów jakości w ramach BUR – Bazie Usług Rozwojowych, dla usług szkoleniowych i doradczych – więcej – pobierz broszurę.

Wycena procesu certyfikacji jest bezpłatna, a zapytanie można złożyć bezpośrednio ze strony internetowej wypełniając formularz online lub przesyłając wypełniony wniosek znajdujący się również na stronie internetowej w zakładce „ZAPYTANIE OFERTOWE”, wraz z dodatkowymi informacjami.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zespół QSCert-Poland