...

AI-ML due diligence

Wstęp

Modny ostatnio temat sztucznej inteligencji (AI) oraz uczenia maszynowego (ML) tym razem zainspirował nas do niniejszego wpisu jako krótkie resume artykułu: „Uczenie maszynowe i AI: przyszłość zawierania transakcji?” autorstwa Richarda Summerfielda w wydaniu 5/2023 magazynu Financier Worldwide. ale głównie za sprawą due diligence, które jako działanie ograniczające ryzyko występuje w wielu standardach – ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO 37001, etc. ale jest u nas stosunkowo słabo realizowane.

AI i ML stanowią istotny wpływ na dziedzinę transakcyjną, a nowoczesne postępy technologiczne przyczyniły się do trwałej zmiany sposobu przeprowadzania transakcji. Coraz częściej nabywcy korzystają z technologii AI i z nią powiązanych, jak na przykład uczenia maszynowego, rozszerzonej inteligencji, przetwarzania języka naturalnego (NLP) czy zaawansowanej analityki. AI i ML oferują nabywcom szereg korzyści w całym spektrum transakcji, między innymi zapewniając lepszy wgląd w wybór celu, jego wycenę, integrację i osiąganie synergii. Branża fuzji i przejęć udowodniła, że jest elastyczna oraz skłonna do ciągłej ewolucji. Pandemia koronawirusa (COVID-19) przyspieszyła przyjęcie przez dealerów technologii, w tym wykorzystanie AI i ML, co wpłynęło na zwiększenie efektywności procesów. Narzędzia cyfrowe, takie jak komunikacja i współpraca zdalna, są wykorzystywane podczas całego procesu transakcyjnego.

ISO 27001, due diligence

Due diligence a AI-ML

AI i ML są obecnie uważane za integralną część niektórych aspektów fuzji i przejęć. Technologia AI, na przykład, jest szeroko stosowana w fazie due diligence. Według badania przeprowadzonego przez Datasite, ponad dwie trzecie respondentów uważa, że due diligence to najważniejszy czynnik sukcesu, ale jednocześnie stanowi on również fazę procesu M&A, która najbardziej absorbuje czas. AI posiada jednak potencjał, aby znacznie przyspieszyć ten proces. W istocie, 61 procent specjalistów z branży private equity (PE), którzy wzięli udział w ankiecie, oczekuje, że do 2025 roku AI skróci średni czas realizacji due diligence do jednego miesiąca lub mniej, w porównaniu do jednego do trzech miesięcy, jakie obecnie zajmuje.

Badanie due diligence jest procesem wymagającym dużych nakładów pracy, który polega na zbieraniu, analizowaniu i weryfikowaniu ogromnej ilości danych. Jeśli jest to wykonywane ręcznie, może to prowadzić do błędów i luk. Proces ten jest również powolny i angażuje cenne zasoby, które są już ograniczone. AI jest bardziej wydajna, dokładna oraz zwiększa produktywność ludzi, uwalniając ich do pracy o wyższej wartości. Wirtualne pokoje danych (VDR), w których dealerzy mogą wymieniać się informacjami w celu przeprowadzenia badania due diligence, gdy są zasilane przez AI i ML

Oprócz wykorzystania AI i ML w procesie badania due diligence, te technologie mogą być również stosowane w innych aspektach transakcji, takich jak wycena przedsiębiorstw. Tradycyjna metoda wyceny obejmuje ręczną analizę wielu czynników, takich jak dochody, koszty i rynek, co może zająć wiele czasu i prowadzić do subiektywnych wyników. W przypadku zastosowania AI i ML, proces wyceny może zostać zautomatyzowany i ujednolicony, co prowadzi do bardziej obiektywnych i precyzyjnych wyników.

due diligence

Integracja firm a AI-ML

Kolejnym obszarem, w którym AI i ML znajdują zastosowanie, jest integracja firm i realizacja synergii. AI i ML mogą pomóc w identyfikacji obszarów, w których istnieją możliwości osiągnięcia synergii i wykrywaniu połączeń pomiędzy różnymi dziedzinami działalności firm. Dzięki temu, nabywcy mogą lepiej zrozumieć potencjał synergii i opracować lepsze strategie integracji.

Wspomniane wcześniej badanie Datasite wykazało również, że 80% badanych specjalistów z branży M&A uważa, że ​​AI i ML będą miały coraz większy wpływ na procesy transakcyjne w przyszłości. Dlatego, aby pozostać konkurencyjnymi, firmy M&A muszą inwestować w te technologie i wykorzystywać ich potencjał do maksymalnego zwiększenia wydajności i precyzji.

Podsumowując, AI i ML są obecnie nieodłącznym elementem wielu aspektów transakcji M&A. Te technologie zapewniają nabywcom wiele korzyści, takich jak przyspieszenie procesu badania due diligence, precyzyjną wycenę przedsiębiorstw, identyfikację możliwości synergii i zwiększenie produktywności. Wraz z rosnącym znaczeniem tych technologii w branży M&A, firmy powinny zacząć inwestować w nie i wykorzystywać ich potencjał do maksymalnego zwiększenia efektywności transakcji. Należy jednak pamiętać, że mając swoje obowiązki w ramach systemów zarządzania – ISO 27001, ISO 22301, ISO 37001 w zakresie badania potencjału dostawców, czy też firm przejmowanych nie można zapominać, że mamy działania due diligence wpisane w nasze polityki.

Zapraszamy do współpracy
Zespół Centre of Excellence & QSCert

Scroll to Top