...

BCP w czasie kryzysu

Ciekawy artykuł o BCP

W  255 numerze Financier Worlwide warto przeczytać artykuł “Business Continuity Planning For Times Of Crisis” autorstwa Renato Fazzone i Davida Dunna. Omawia on znaczenie planowania ciągłości działania (BCP) w czasach kryzysu. Podkreśla on potrzebę przygotowania się przez firmy na nieprzewidziane incydenty, takie jak cyberataki, awarie centrów danych lub przerwy w dostawie prądu, aby zapewnić ciągłość operacji biznesowych. W artykule przedstawiono podstawy ciągłości działania, role i obowiązki w BCP, pokrywanie się z zarządzaniem ryzykiem IT oraz różne scenariusze kryzysowe, z którymi mogą spotkać się firmy. Podkreślono również etapy wdrażania BCP, w tym analizę, projektowanie, wdrażanie i walidację, a także znaczenie regularnych aktualizacji i szkoleń. Podkreślono znaczenie BCP w zapewnianiu bezpieczeństwa i stabilności w firmie, zwracając uwagę na jego rosnące znaczenie dla firm każdej wielkości. A nasze podsumowanie poniższe ma zachęcić do sięgnięcia po lekturę.

Koncepcja BCP

W stale ewoluującym krajobrazie operacji biznesowych koncepcja planowania ciągłości działania (BCP) stała się kamieniem węgielnym odporności organizacyjnej. U podstaw BCP leżą strategiczne i taktyczne ramy, które organizacje stosują, aby zapewnić, że ich krytyczne funkcje pozostaną sprawne podczas i po kryzysie. Ten skomplikowany proces wykracza poza zwykłe działania reakcyjne do kompleksowej metodologii, która obejmuje ocenę ryzyka, proaktywne planowanie i skuteczne mechanizmy reagowania.

Kluczowe dla koncepcji BCP jest zrozumienie, że kryzysy i katastrofy nie są tylko możliwościami, ale są nieuniknione w świecie biznesu. Niezależnie od tego, czy jest to cyberatak, który paraliżuje systemy danych, klęska żywiołowa, która zakłóca fizyczne operacje, czy nagła utrata kluczowego personelu, firmy muszą być przygotowane do radzenia sobie z tymi zakłóceniami. BCP obejmuje identyfikację tych potencjalnych zagrożeń, ocenę ich wpływu na działalność biznesową i opracowanie strategii ograniczania tego ryzyka.

BCP, BCM ISO 22301

Opracowanie BCP

Opracowanie BCP rozpoczyna się od jasnego określenia ról i obowiązków. Menedżer ds. ciągłości działania zazwyczaj przewodzi tej inicjatywie, zapewniając holistyczne podejście do planowania ciągłości działania. Obejmuje to zebranie interesariuszy z całej organizacji w celu zrozumienia zakresu i głębokości potencjalnego wpływu na działalność. Współpraca między działami zapewnia, że BCP jest kompleksowy i uwzględnia potrzeby całej organizacji.

Plan obejmuje różne scenariusze, od awarii technologicznych i zagrożeń cybernetycznych po klęski żywiołowe i błędy ludzkie. Celem jest nie tylko reagowanie na te scenariusze, ale także wprowadzenie środków zapobiegawczych. Obejmuje to redundancje w krytycznych systemach, zdywersyfikowane łańcuchy dostaw i plany tworzenia kopii zapasowych dla kluczowych operacji. W przypadku zakłóceń technologicznych może to oznaczać posiadanie alternatywnych centrów danych lub solidnych środków bezpieczeństwa cybernetycznego. W przypadku klęsk żywiołowych może to oznaczać posiadanie fizycznych zabezpieczeń lub alternatywnych rozwiązań, takich jak możliwość pracy zdalnej. Jego dokładność opracowania zależna jest kultury organizacyjnej firmy oraz kompetencji personelu.

Wdrożenie BCP

Wdrożenie BCP jest dynamicznym procesem, często rozwijającym się w nakładających się i powtarzających się fazach. Rozpoczyna się od dogłębnej analizy, w której firmy ustalają priorytety operacji i oceniają wpływ potencjalnych zakłóceń. Następnie następuje faza projektowania, w której formułowane są plany mające na celu przeciwdziałanie zidentyfikowanym zagrożeniom. W fazie wdrażania plany te są wprowadzane w życie, zapewniając, że infrastruktura organizacji wspiera strategie ciągłości działania. Wreszcie, kluczowa jest walidacja, podczas której plany są testowane i udoskonalane w oparciu o rzeczywiste scenariusze i informacje zwrotne.

ISO 22301, BCP, BCM

Szkolenia i testowanie BCP

Szkolenia i świadomość są również kluczowymi elementami udanego BCP. Pracownicy na wszystkich szczeblach powinni być zaznajomieni z planem i ich rolami w nim. Regularne ćwiczenia i symulacje mogą pomóc w przygotowaniu pracowników na potencjalne kryzysy, dzięki czemu reakcja będzie bardziej skuteczna, gdy pojawi się prawdziwa sytuacja.

Artykuł podkreśla, że ciągłość działania nie jest jednorazowym ćwiczeniem, ale ciągłym procesem. Ewoluuje wraz z organizacją i jej środowiskiem, dostosowując się do nowych zagrożeń i scenariuszy. Regularne przeglądy i aktualizacje BCP mają kluczowe znaczenie, podobnie jak potrzeba ciągłych szkoleń i programów uświadamiających.

A praktycznie bardzo często dopiero sytuacja zakłócenia, kryzysowa pokazuje jak ważne było przetestowanie BCP. To jest jak jego walidacja w czasie boju. 

Podsumowanie

Podsumowując, planowanie ciągłości działania jest istotnym elementem nowoczesnej strategii biznesowej. Jest to kompleksowe podejście, które obejmuje zrozumienie ryzyka, opracowanie proaktywnych planów, skuteczne wdrażanie tych planów i ciągłe ich udoskonalanie. Proces ten nie tylko zapewnia odporność operacyjną w obliczu kryzysów, ale także przyczynia się do ogólnej kondycji i sukcesu firmy. Jego sprawdzenie w boju może być początkiem “pogrzebu  firmy” w najgorszym przypadku, ale także szansą na “reinkarnację”, gdy odzyskamy wszystko to co stanowiło dla nas wartość dla bieżącej działalności biznesu.

Jeżeli interesuje Cię proces certyfikacji ISO 22301, to zapraszam na naszą stronę produktową – Certyfikacja ISO 22301, oraz do kontaktu.

Bibliografia:

  1. Finnacier Worldwide, wydanie 255, Marzec 2024
  2. ISO 22301:019 Security and resilience. Business continuity management systems Requirements- https://www.iso.org/standard/75106.html
Scroll to Top