...

Dobra książka – 77 filarów jakości

Nowa kategoria wpisów -
„Książki i Publikacje”

Postanowiliśmy powrócić do naszej początkowej idei aby w ramach wpisów na naszym blogu prezentować także ciekawe książki warte uwagi, które pojawiły się na rynku  i niekoniecznie są dostępne w tłumaczeniu polskim. Dołączymy do nich także publikacje z magazynów głównie zagranicznych, które stanowią dla nas inspirację do pogłębiania wiedzy i dzielenia się z nią z naszymi klientami. Wiele z nich jest bowiem bardzo wartościowymi pozycjami wśród zalewu różnych książek w przestrzeni publicznej, a dla polskich czytelników pozostają bez echa, gdyż nikt nie miał możliwości ich zauważyć. Zachęciła nas do tego ocena i opinia naszych klientów, subskrybentów profili na Linkedin’ie, którzy rekomendowali przeniesienie a nawet rozwinięcie prezentacji książek, które zamieszczaliśmy w social mediach na blog, aby nic nie umknęło ich uwadze. Dlatego też idąc tą potrzebą klienta zaczynamy nową kategorię na naszym blogu „Książki i publikacje”. Uzupełniliśmy już wcześniejsze wpisy odnoszące się do publikacji opartych o artykuły z„Risk&Compliance Magazine”, czy też „Financial Worldwide”, aby mieli Państwo łatwiejszą możliwość wyszukiwania wpisów wg tej kategorii. Mam nadzieję, że ta propozycja wpisze się w Państwa oczekiwania i potrzeby. Będzie miejsce na jakość, ryzyko, bezpieczeństwo informacji, ciągłość działania, antykorupcję, compliance, itd. Niestety nie będziemy wracać się do starszych wpisów na Linkedin’ie gdzie publikowaliśmy inne książki, dlatego pozwolimy sobie w jednym wpisie zrobić ich małe przypomnienie.

Lean SIx Sigma

Pozycja nr 1 – 77 Filarów jakości. O autorze

Zaczniemy od książki jeszcze ciepłej, bo wydanej w styczniu 2024 roku „77 Pillars of Quality and the Pursuit of Excellence”, czyli po naszemu „”77 filarów jakości i dążenie do doskonałości” autorstwa Dr. Souraj Salah. Kilka zdań o autorze, bo nie jest to osoba powszechnie znana w świecie nauk o zarządzaniu jakości, jednakże jest dobrze wykształconym praktykiem z ciekawym backgroundem.

Dr Souraj Salah uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii mechanicznej ze specjalizacją w inżynierii produkcji przemysłowej na Jordan University of Science and Technology; tytuł magistra inżyniera inżyniera mechanika, specjalność inżynieria przemysłowa, uzyskany na Uniwersytecie Concordia w Montrealu (z wyróżnieniem); oraz doktorat z inżynierii mechanicznej, specjalizujący się w zarządzaniu inżynierią przemysłową, uzyskany na Uniwersytecie w Nowym Brunszwiku, gdzie dwukrotnie zdobył nagrodę Graduate Student Merit Award.

Obecnie jest adiunktem w niepełnym wymiarze godzin na Hamdan Bin Mohammed Smart University, a także w Abu Dhabi School of Management (kursy dydaktyczne, takie jak japońska jakość, narzędzia i techniki jakości, podstawy TQM i zarządzanie operacyjne). Jest także członkiem Komitetu Doradczego ds. Inżynierii Przemysłowej na Uniwersytecie Amerykańskim w Sharjah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pełni także funkcję członka rady doradczej Wydziału Inżynierii Uniwersytetu w Sharjah. Jest menedżerem ds. doskonalenia procesów biznesowych, pracującym w międzynarodowych sektorach logistyki, kontraktacji, usług i produkcji. Pracował dla różnych firm lokalnych, międzynarodowych i znajdujących się na liście Fortune 500 w Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.

Jego główne zainteresowania badawcze to kontrola jakości, Lean, Six Sigma, TQM, kultura jakości, doskonałość operacyjna i systemy zarządzania. Jest współautorem książki wydanej przez Springer, zatytułowanej “Integrated Company-Wide Management Systems Combining Lean Six Sigma with Process Improvement”. Jest także autorem i współautorem ponad 30 artykułów opublikowanych w różnych czasopismach międzynarodowych (z których najlepsze były cytowane ponad 470 razy) i posiada ponad 23-letnie doświadczenie w inżynierii przemysłowej. Posiada również certyfikat Six Sigma Master Black Belt i Lean Leader, przeszkolony przez Juran Institute, Lead Advisors, Alignment Strategies w Kanadzie i Johnson Controls International w Stanach Zjednoczonych, a także jako specjalista ds. zarządzania jakością, zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem Systemów (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) Audytor Wiodący przy jednej z jednostek certyfikacyjnych. Kierował i trenował kilku praktyków Green Belt i Black Belt w realizacji licznych projektów Lean Six Sigma, zapewniając wielomilionowe oszczędności wynikające z kosztów złej jakości. W 2015 roku zdobył nagrodę Quality Professional Award Zjednoczonych Emiratów Arabskich przyznawaną przez Amerykańskie Towarzystwo Jakości (ASQ). Chcieliśmy zawrzeć tą informację we wpisie, bo doświadczenie i przygotowanie autora do takich podsumowań jest jak najbardziej zasadne i cenne.

DMAIC, LSS, ISO 9001

Zawartość książki. Co tworzy jej wartość?

Ta książka oferuje podstawowy i praktyczny przewodnik dla każdego menedżera, praktyka jakości lub każdego zainteresowanego poznaniem i zrozumieniem podstawowych zasad, koncepcji, narzędzi i technik zarządzania jakością i doskonalenia procesów. Książka ta umożliwia menedżerom posiadanie solidnych podstaw do skutecznego zarządzania i doskonalenia operacji. Wzmacnia podejście praktyków jakości do ludzi, produktów lub usług oraz doskonalenia procesów, aby wywierać wpływ bez władzy. Książka rozpoczyna się od wprowadzenia i przeglądu jakości, po czym następuje lista i wyjaśnienie wybranych 77 filarów (podstawowych zasad, koncepcji i narzędzi) jakości, pogrupowanych pod tematami jakości, Six Sigma i Lean Management. Analizuje logiczne zrozumienie tych filarów i sposób ich wdrożenia, dostarczając praktycznych przykładów i korzystnych rzeczywistych studiów przypadków.

Książka składa się z 5 części oraz 2 studium przypadków dotyczących: Projektu usprawniania łańcucha dostaw oraz Projektu wdrożenia LSS w RA, w obu przypadkach poprzez zintegrowane i zautomatyzowane podejście. Natomiast 5 części to opisane w 12 rozdziałach filary jakości, które odnoszą się do narzędzi LSS. Dla każdego który zetknął się metodologią LSS będzie to proste przypomnienie. W podsumowaniu napisałem o ostatnim filarze, tym który wyznacza nowe trendy jakie powinny odnosić się do doskonalenia jakości w organizacjach. Natomiast teraz chciałbym tylko wskazać te filary, które związane są z zarządzaniem zmianą, bo to ten element systemów jakości, który ukryty jest w ciągłym doskonaleniu, budzi wiele obaw i jest mało wykorzystywany w szerszym ujęciu – projektowym.  Autor na zarządzaniu zmianą oparł 8 filarów – od dwunastego do dziewiętnastego:

  • Filar jakości nr 12: Obwiniaj proces, nie ludzi, i Nie strzelaj do posłańca,
  • Filar jakości nr 13: Podstawowa przyczyna wielu problemów. Kłamstwa w błędnej komunikacji,
  • Filar jakości nr 14: Pokaż lukę, zaangażuj, a następnie realizacja planu zmian,
  • Filar jakości nr 15: Ludzie są najsłabszym ogniwem każdego łańcucha usprawnień lub etapów realizacji projektu,
  • Filar jakości nr 16: Wzmocnij pozycję swoich podwładnych i rozliczaj ich poprzez mierzenie ich wydajności. Nie lekceważ tego, do czego są zdolni,
  • Filar jakości nr 17: Kiedy pracownicy wymyślają rozwiązanie, istnieje większe prawdopodobieństwo, że je wdrożą i utrzymają.
  • Filar jakości nr 18: Zaangażowanie prowadzi do większej produktywności i niekoniecznie chodzi o wynagrodzenie,
  • Filar jakości nr 19: Szkolenie przekrojowe, wzmacnianie pozycji, wspieranie i nagradzanie za pomocą zachęt.

Czytając opis do poszczególnych filarów można z całą pewnością polecić je jako proces wprowadzania zmiany, procedura zarządzania zmianą. Każdy kto sięgnie po tą książkę otrzyma cenny pogląd całościowy na zarządzanie jakością i jak napisał autor w tytule – dążenie do doskonałości.

Lean Management

Podsumowanie i rekomendacja.

Jako jednostka certyfikacyjna oceniamy systemy zarządzania od strony zgodności z wymaganiami normy odniesienia.  Metodologia Lea Six Sigma, którą w ramach wdrożenia narzędzi w niej zawartych można przyjąć również jako poziom doskonałości procesowej została w książce potraktowana jako główny fundament dążenia do doskonałości. Porównywanie ISO 9001 do LSS jest śmieszna, bo to jak dwa różne światy. Norma ISO 9001, która dość często jest trywializowana w przestrzeni publicznej jest tylko strukturą ramową, nie jest narzędziem, bo nie mówi jak spełnić wymagania. Ale ta trywializacja wynika w znacznej części z ignorancji, niż z wiedzy, bo wiele z organizacji nie ma nawet zdefiniowanych należycie procesów biznesowych. Dlaczego więc tak mało treści poświęcono najbardziej popularnej normie? Myślę, że norma już po 5 latach bytności na rynku powinna być zmieniona, i to głównie od strony roli jaką ma spełniać w systemach zintegrowanych, ale także jako osnowa zmian. Skoro każdy inny standard potrzebuje procesów biznesowych aby tworzyć interfejsy z nimi w ramach swojego kontekstu: środowiskowego, bezpieczeństwa informacji, etc. to dlaczego zaniechano działań aby zbudować jej integracyjną rolę. A to co się dzieje przy obecnej nowelizacji w kontekście zmian klimatycznych, raczej doprowadzi do redefinicji pojęcia jakości w kierunku zrównoważonego rozwoju. To ślepa uliczka wg mnie.

Przechodząc do moich odczuć po lekturze książki – dla mnie najbardziej inspirujący okazał się ostatni rozdział – „Obecne i przyszłe trendy w zakresie poprawy jakości, zalecenia i wnioski”, bo pokazuje jakie są oczekiwania rynku. Ostatni 77 filar jakości to – Zrozumienie, czym są Jakość 4.0 (Q4.0) i Przemysł 4.0 (I4.0), jak odnoszą się one do firmy i jak można je wykorzystać. Dlatego odnoszą się do takich zagadnień jak: Big Data, Blockchain, Drony, Robotyka i automatyzacja, Druk 3D, AI, Wirtualna rzeczywistość, Cyfrowe właściwości hali produkcyjnej (digitalizacja), etc. I to powinny być kierunki zmian w wymaganiach.

Książka chociaż w sumie w większości treści odnosi się do metodologii Lean Six Sigma, przedstawiając wszystkie najbardziej znane narzędzia w niej zawarte – oczywiście opisowo. Ale warto też napomknąć, że 76 filar jakości to:  „Stosowanie zintegrowanego systemu zarządzania (IMS) jakością, zdrowiem, bezpieczeństwem, środowiskiem i innymi normami ISO istotnymi dla organizacji, w tym ISO 27001 oraz ISO 22301, dlatego o nim warto wspomnieć. To niewielki ukłon w stronę ISO jak na książkę z ponad 350 stronicową objętością.

Zachęcam do lektury. Zapraszam do współpracy.
Zespół Centre of Excellence & QSCert

Bibliografia:

  1. Souraj Salah – „77 Pillars of Quality and the Pursuit of Excellence. A Guide to Basic Concepts and Lean Six Sigma Tools for Practitioners, Managers, Entrepreneurs.” – Routlege Taylor & Francis Group, 2024, NY, USA – https://www.amazon.com/Pillars-Quality-Pursuit-Excellence-Practitioners/dp/1032688351
Scroll to Top