...

ISO 37001 certyfikacjaJuż po raz drugi Instytut Compliance zorganizował Ewent Compliance Coaching Day 2019. Tym razem pod tytułem “Sygnaliści i ich ochrona zgodnie z nową dyrektywę UE – wymagania, wyzwania i praktyczne wskazówki w ujęciu ponadsektorowym”. To interesujące wydarzenie odbyło się w Warszawie w dniu 14.10.2019 r. i zgromadziło 110 uczestników oraz uczestniczek. Wśród uczestników nie zabrakło naszej Chief Compliance Officer – Ałły Rycek. Sygnaliści to także kluczowe wymaganie w standardzie ISO 37001, a także kilku planowanych ustaw. Więcej o wydarzeniu można znaleźć na stronie Instytutu1.

Na spotkaniu poruszone zostały następujące zagadnienia  m. in.:

  • Whistleblowing: funkcje, rodzaje oraz znaczenie dla CMS w ujęciu etycznym ( Prof. Dr. Bartosz Makowicz | Viadrina Compliance Center & Instytut Compliance).
  • Działający w UOKiK program zgłaszania naruszeń prawa ochrony konkurencji  (Anna Sekinda Maicka, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji UOKiK).
  • Quo vadis whistleblowingu w Polsce?
  • „Relacja projektów ustaw (UJŻP, UOPZ) i Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji do dyrektywy” (dr Robert Lizak | CBA ) i inne.

Przedstawicieli organizacji biznesowych (TMF Group, MPK – Łódź Spółka z o.o., Polfarma S.A. i innych) zaprezentowali przykłady dobrych praktyk w zakresie zgłaszania naruszeń. W tematyce dnia zabrakło wprost odniesienia do wymagania ISO 37001, ale temat jest rozwojowy.

Pozostaje nadzieja, że ustawy w których mówiło się o ochronie sygnalistów – Ustawa o jawności życia publicznego, oraz Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Mamy nadzieję, że powrócą do sejmu, bo są bardzo potrzebne w życiu społecznym i gospodarczym. Ten trudny obszar jest najsłabiej rozpracowanym elementem systemu antykorupcyjnego, a jeśli w planie jest certyfikacja ISO 37001 , to stanowi ono podstawę zapewnienia zgodności.

Odnośniki:
1 Instytut Compliance – http://instytutcompliance.pl/archiwum/3778-2/cod19

Zapraszamy do współpracy
Zespół Centre of Excellence

Przewiń do góry
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.