...

ISO 22301:2019 już opublikowane

ISO 22301 certyfikacjaDokładnie dzisiaj, tj. 31.10.2019 opublikowano zapowiadaną na ten rok nową edycję standardu ISO 22301 – zarządzanie ciągłością działania. Nie doczekaliśmy się spolszczenia przez PKN poprzedniej edycji, miejmy więc nadzieję, że ta edycja doczeka się oficjalnego tłumaczenia. Certyfikacja ISO 22301 w okresie najbliższych 3 lat będzie przebiegać w sytuacji dualizmu obowiązywania standardu z 2012 oraz 2019 roku. Po siedmiu latach mamy więc kolejną odsłonę tego ciekawego standardu, który dopiero zaczyna zyskiwać na znaczeniu. Informację na stronie ISO.org wzbogacono o krótką publikację, odnoszącą się do wprowadzonych zmian, co może napawać małym niepokojem. Jednakże trzeba mieć świadomość, że nie należało oczekiwać głębokich zmian, bo zmieniła się w międzyczasie koncepcja kreowania tematyki „ciągłości i odporności” organizacji w ramach komitetu TC 292. Tylko 21 stron w standardzie pokazuje, że wszelkiego rodzaju wskazówki przeniesione są do wytycznych, które są już w trakcie rewizji – np. ISO 22313. Część z nich została też już wydana, i warto przy tym zobaczyć jak wiele zagadnień zostało już opracowanych – np. BIA – Analiza wpływu na biznes – ISO/TS 22317, która także przechodzi swoją rewizję.

Zmiany w odniesieniu do poprzedniej edycji ISO 22301.

Norma nie zawiera zbyt dużo zmian w stosunku do swojej poprzedniczki. zmiany mają odzwierciedlać ciągłe zmiany w świecie ciągłości biznesowej i zapewnić większą wartość dla użytkowników. Tekst normy został poprawiony, aby zapewnić mu większą przejrzystość i spójność. Zmiany obejmują kilka aspektów, tj:
  • Struktura standardu została sprawdzona, aby zapewnić jego łatwiejsze zrozumienie i wdrożenia, z większym naciskiem na wyjaśnienie tego co jest wymagane,
  • Język i terminologia zostały uproszczone aby usunąć powielanie i teraz lepiej odzwierciedlają dzisiejsze myślenie w branżyprzemysłu” ciągłości,
  • Struktura wysokiego poziomu (HLS) została usprawniona, aby pozostała zgodna ze wszystkimi innymi standardami systemów zarządzania ISO.
Warto wspomnieć, że w poprzednim roku opublikowano 11norm w ramach komitetu TC 292, które stanowią wytyczne tematyczne, jak np.
  • ISO 22300:2018 – Security and resilience — Vocabulary,
  • ISO 22320:2018 – Security and resilience — Emergency management — Guidelines for incident management,
  • ISO 22326:2018 – Security and resilience — Emergency management — Guidelines for monitoring facilities with identified hazards,
  • ISO 22327:2018 – Security and resilience — Emergency management — Guidelines for implementation of a community-based landslide early warning system,
  • ISO/TS 22331:2018 – Security and resilience — Business continuity management systems — Guidelines for business continuity strategy,
  • ISO/TS 22375:2018 – Security and resilience — Guidelines for complexity assessment process, i inne,
W naszym portfolio certyfikacyjnym znajduje się certyfikacja BCM wg ISO 22301, oraz współbieżnej normy ISO/IEC 27001, które koegzystują w zakresie wymagań dokumentacyjnych dla operatorów usług kluczowych w ramach ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Zapraszamy do współpracy Zespół Centre of Excellence
Przewiń do góry
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.