...
RODO, ISO 27001RODO – kolejna nasza aktywność w tym obszarze. Nasz Compliance Officer – Ałła Rycek (twórca naszych usług – Audyt RODO), na zaproszenie organizatora wzięła udział w konferencji naukowej „Wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych”. Ałła Rycek, jest absolwentką III edycji tych elitarnych studiów podyplomowych realizowanych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (INP PAN) . Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele UODO – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, SABI – Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, i innych instytucji oraz organizacji. Wśród tematów konferencji chcemy wymienić te, które były dla nas motywatorem do uczestnictwa w niej, bo stanowią temat wielu nieporozumień wśród osób zajmujących się problematyką RODO:
  • Certyfikacja w świetle RODO a mechanizmy potwierdzania kwalifikacji IOD,
  • Zastępca inspektora ochrony danych – wyznaczenie i funkcjonowanie,
  • Organizacja zespołu inspektora ochrony danych,
  • Informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i doradzanie w tej sprawie oraz zapewnienie rozliczalności tego zadania przez IOD,
  • Udział IOD w analizie ryzyka ,
  • Monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych a wykonywanie innych zadań IOD,
  • Postępowanie ze zgłoszeniami naruszeń,
  • Reagowanie przez administratora na naruszenia ochrony danych i udział w tym IOD, i inne.
Krótki anons na temat konferencji przedstawiono na stronie UODO, jednakże nie oddaje on swoim zakresem wielu ciekawych informacji i dyskusji jakie stanowiły podsumowanie bloków tematycznych, czy też rozmów kuluarowych. Dlatego mimo już półtorarocznego okresu stosowania RODO jest wiele do poprawienia, co pozwala nam dalej świadczyć usługę Audytu RODO, czyli oceny rozwiązań i zabezpieczeń w tym zakresie w organizacjach. A certyfikacja systemu zarządzania, która stanowi inny obszar naszej aktywności audytowej w zakresie ISO/IEC 27001, czy nawet ISO 9001 powinna temu sprzyjać. Doświadczają to nasi klienci, którzy cenią sobie tą formę sprawdzenia. Audyt RODO, niezależnie od tego czy klient ma system zarządzania, który realizowaliśmy kilkadziesiąt razy dostarczył nam wielu cennych informacji o stopniu wdrożenia RODO, ale także o kondycji systemów zarządzania. Zapraszamy do współpracy, Zespół Centre of Excellence
Przewiń do góry
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.