...
Miło nam poinformować, że nasz Chief Compliance Officer i Audytor Ałła Rycek, będąca jednocześnie Prezesem Fundacji „Odpowiedzialny Rozwój” z ramienia Fundacji została członkiem zespołów roboczych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jako obszar aktywności w Radzie wybraliśmy 3 zespoły:
  • Zespół ds. Konkurencji,
  • Zespół ds. Odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
  • Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych.
Mamy nadzieję, że dzięki naszej znajomości rynku usług certyfikacyjnych wskażemy na potrzeby i konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych chroniących rynek przed nieuczciwymi praktykami w tym zakresie. Będziemy wspierać firmy w dostosowaniu rozwiązań RODO do ich specyfiki działalności przy jednoczesnym poszanowaniu prawa, popularyzowaniu standaryzacji w redukcji ryzyka biznesowego. Będziemy to promować poprzez rzetelne wdrożenie i certyfikację wymagań np. ISO 37001, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO/IEC 20000-1, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 i innych standardów w polskich przedsiębiorstwach. To domena, która nie została należycie skonsumowana w polskich warunkach, dlatego warto się temu przyjrzeć, wyjaśnić, naprawić i promować dobre praktyki dla dobra polskiego biznesu. Zapraszamy do współpracy Zespół Centre of Excellence
Przewiń do góry
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.