Miło nam poinformować, że nasz Chief Compliance Officer i Audytor Ałła Rycek, będąca jednocześnie Prezesem Fundacji „Odpowiedzialny Rozwój” z ramienia Fundacji została członkiem zespołów roboczych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jako obszar aktywności w Radzie wybraliśmy 3 zespoły:
  • Zespół ds. Konkurencji,
  • Zespół ds. Odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
  • Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych.
Mamy nadzieję, że dzięki naszej znajomości rynku usług certyfikacyjnych wskażemy na potrzeby i konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych chroniących rynek przed nieuczciwymi praktykami w tym zakresie. Będziemy wspierać firmy w dostosowaniu rozwiązań RODO do ich specyfiki działalności przy jednoczesnym poszanowaniu prawa, popularyzowaniu standaryzacji w redukcji ryzyka biznesowego. Będziemy to promować poprzez rzetelne wdrożenie i certyfikację wymagań np. ISO 37001, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO/IEC 20000-1, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 i innych standardów w polskich przedsiębiorstwach. To domena, która nie została należycie skonsumowana w polskich warunkach, dlatego warto się temu przyjrzeć, wyjaśnić, naprawić i promować dobre praktyki dla dobra polskiego biznesu. Zapraszamy do współpracy Zespół Centre of Excellence
Przewiń do góry