...

Dobra książka – Organizacyjna odporność

Warto mieć - książka o BCM i odporności

W dzisiejszym nieprzewidywalnym środowisku biznesowym zdolność do przetrwania i odzyskiwania równowagi po zakłóceniach jest kluczowa dla każdej organizacji. Książka Jamesa Craska “Business Continuity Management: A Practical Guide to Organizational Resilience and ISO 22301 (Second Edition)” oferuje nieocenione zasoby dla osób zaangażowanych w zarządzanie ciągłością działania (BCM). Ten kompleksowy przewodnik dostarcza praktycznych strategii i wglądów w budowanie i utrzymywanie odpornych organizacji, zgodnie z normą ISO 22301. W tym artykule przyjrzymy się kluczowym aspektom książki Craska, podkreślając jej znaczenie dla osiągnięcia certyfikacji ISO 22301 i zwiększenia odporności organizacyjnej.

BCM ISO 22301

Kompleksowy Przewodnik po ISO 22301 i BCM

Książka Jamesa Craska “Business Continuity Management” jest definitywnym przewodnikiem po zrozumieniu i wdrażaniu normy ISO 22301. ISO 22301 jest międzynarodowym standardem dla systemów zarządzania ciągłością działania (BCMS), dostarczającym ramy do identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla organizacji i zapewnienia skutecznych odpowiedzi. Crask dogłębnie omawia zawiłości normy ISO 22301, oferując krok po kroku wskazówki dotyczące ustanawiania, wdrażania, utrzymywania i ciągłego doskonalenia BCMS. Obejmuje to przeprowadzanie analizy wpływu na biznes (BIA), rozwijanie strategii odzyskiwania, utrzymywanie zarządzania i zabezpieczanie poparcia ze strony najwyższego kierownictwa.

Podejście Craska jest zarówno kompleksowe, jak i dostępne, co sprawia, że książka jest wartościowa zarówno dla nowicjuszy, jak i doświadczonych profesjonalistów w dziedzinie BCM. Praktyczne wskazówki zapewniają, że organizacje mogą dostosować swoje plany ciągłości działania do normy ISO 22301, zwiększając tym samym swoją odporność na zakłócenia. Książka obejmuje wszystkie kluczowe aspekty BCM, od oceny ryzyka i reagowania na incydenty po utrzymanie planów i ciągłe doskonalenie, dostarczając jasną ścieżkę do osiągnięcia certyfikacji ISO 22301.

ISO 22301

Praktyczne Strategie dla Odporności Organizacyjnej

Jedną z wyróżniających cech książki Craska jest jej nacisk na praktyczne, możliwe do wdrożenia strategie budowania odporności organizacyjnej. Autor wykracza poza teoretyczne koncepcje, prezentując przykłady z rzeczywistego świata i jasne metodologie, które można natychmiast zastosować w różnych branżach. Niezależnie od tego, czy pracujesz w sektorze finansowym, technologicznym, produkcyjnym, czy jakiejkolwiek innej branży, książka oferuje dostosowane porady, które pomogą sprostać specyficznym wyzwaniom i udoskonalić praktyki BCM.

Crask podkreśla znaczenie ciągłego doskonalenia, dostarczając szablony, listy kontrolne i wskazówki dotyczące przeglądu, audytu i poprawy planów ciągłości działania. Ten praktyczny nacisk zapewnia, że czytelnicy mogą skutecznie przetłumaczyć zasady ISO 22301 na możliwe do wdrożenia strategie, które zwiększą odporność ich organizacji. Wdrożenie strategii przedstawionych w książce pozwala organizacjom rozwijać solidne ramy BCM, które nie tylko spełniają wymagania regulacyjne, ale również wzmacniają ich ogólną zdolność do zarządzania i odzyskiwania równowagi po zakłóceniach.

Uzyskanie certyfikatu ISO 22301

Zdobycie certyfikatu ISO 22301 to znaczący kamień milowy dla każdej organizacji zaangażowanej w zarządzanie ciągłością działania. Książka Craska dostarcza szczegółowej mapy drogowej do nawigacji w procesie certyfikacji, od wstępnych przygotowań po pomyślne zakończenie. Autor opisuje kluczowe elementy solidnego BCMS, w tym ocenę ryzyka, planowanie reagowania na incydenty oraz regularne testowanie i ćwiczenia. Postępując zgodnie z wytycznymi i najlepszymi praktykami przedstawionymi w książce, organizacje mogą zapewnić, że spełniają rygorystyczne wymagania ISO 22301 i demonstrują swoje zaangażowanie w odporność i niezawodność.

Książka podkreśla również znaczenie zaangażowania najwyższego kierownictwa i zabezpieczenia ich wsparcia, co jest kluczowe dla pomyślnego wdrożenia i trwałości inicjatyw BCM. Crask oferuje praktyczne porady, jak zdobyć i utrzymać uwagę zarządu, rozwijać struktury zarządzania i efektywnie wdrażać zasoby. Ten nacisk na zaangażowanie najwyższego kierownictwa jest niezbędny dla osiągnięcia certyfikacji ISO 22301 i budowania odpornej organizacji zdolnej do przetrwania w obliczu przeciwności.

Resilience BCM

Udoskonalanie BCM w różnych branżach

Książka Craska omawia unikalne wyzwania i wymagania różnych branż, dostarczając dostosowane porady, aby zapewnić, że praktyki BCM są skuteczne i odpowiednie. Niezależnie od tego, czy pracujesz w sektorze finansowym, technologicznym, produkcyjnym, czy jakiejkolwiek innej branży, zasady i strategie przedstawione w książce mogą być dostosowane do spełnienia specyficznych potrzeb branżowych. Na przykład w sektorze finansowym nacisk może być położony na odporność IT i zgodność z regulacjami, podczas gdy w produkcji bardziej krytyczna może być odporność łańcucha dostaw i ciągłość operacyjna.

Adaptowalność książki w różnych branżach sprawia, że jest ona cennym zasobem dla szerokiego kręgu profesjonalistów. Praktyczne podejście Craska zapewnia, że praktyki BCM są nie tylko zgodne z normą ISO 22301, ale również dopasowane do specyficznych celów operacyjnych i strategicznych każdej organizacji. Te dostosowane porady pomagają organizacjom wdrażać praktyki BCM, które są zarówno skuteczne, jak i zrównoważone, zwiększając ich ogólną odporność i zdolność do zarządzania zakłóceniami.

Podsumowanie

Książka Jamesa Craska “Business Continuity Management: A Practical Guide to Organizational Resilience and ISO 22301 (Second Edition)” jest nieocenionym zasobem dla każdego zaangażowanego w BCM. Kompleksowe omówienie ISO 22301, praktyczne strategie dla odporności oraz szczegółowa mapa drogowa do certyfikacji sprawiają, że jest to lektura obowiązkowa dla profesjonalistów dążących do zwiększenia zdolności swojej organizacji do ciągłości działania. Stosując spostrzeżenia i metodologie przedstawione w tej książce, organizacje mogą osiągnąć certyfikację ISO 22301 i zbudować solidne ramy do zarządzania zakłóceniami.

Nacisk na praktyczne, możliwe do wdrożenia strategie, ciągłe doskonalenie oraz zaangażowanie najwyższego kierownictwa zapewnia, że książka dostarcza rzeczywistych rozwiązań dla wyzwań zarządzania ciągłością działania. Ekspertyza i doświadczenie Craska są widoczne w szczegółowych wskazówkach i praktycznych poradach oferowanych w całej książce, czyniąc ją niezbędnym zasobem do budowania i utrzymywania odpornych praktyk biznesowych.

Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem w BCM, czy chcesz udoskonalić swoje istniejące praktyki, “Business Continuity Management” oferuje wskazówki i narzędzia niezbędne do zabezpieczenia przyszłości Twojej organizacji. Poprzez dostosowanie praktyk BCM do normy ISO 22301 i wdrożenie praktycznych strategii przedstawionych w tej książce, możesz zwiększyć odporność swojej organizacji i zapewnić jej zdolność do przetrwania w zmieniającym się krajobrazie biznesowym.

Zapraszamy do współpracy
Zespół Centre of Excellence & QSCert

Literatura:

  1. Business Continuity Management: A Practical Guide to Organization Resilience and ISO 22301, Autor: James Crask, Wydawca: Kogan Page; Edycja 2nd, ISBN: 1398614874 –
    https://www.koganpage.com/risk-compliance/business-continuity-management-9781398614871
  2. ISO 22301:2019 – Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements. https://www.iso.org/standard/75106.html
Scroll to Top