CENTRUM WSPARCIA BIZNESU 2

CWB_01„Sukces to nie kwestia wrodzonego talentu, błyskotliwej inteligencji ani szczęścia.
Sukcesy odnoszą ludzie przekonani o tym,
że wciąż mogą się wiele nauczyć”.

Carol Dweck

 O sukcesie w biznesie co raz częściej decyduje umiejętność wykorzystania wiedzy, błyskawicznego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia oraz sprawność we wdrażaniu innowacji. Domeną naszych usług jest wsparcie innowacyjności organizacji ze szczególnym uwzględnieniem innowacji organizacyjnych, które rozumiemy, zgodnie z definicją OECD, jako wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Innowacje organizacyjne wspierają innowacje produktowe i procesowe firm, a także wywierają istotny wpływ na efektywność funkcjonowania całej organizacji. Tego typu innowacje mogą przyczynić się do podnoszenia jakości i wydajności pracy, zintensyfikować wymianę informacji czy podnieść zdolność firmy do uczenia się i wykorzystywania nowej wiedzy i nowych technologii.

Nasze podejście:

  • Realizujemy usługi kompleksowo, włączając do naszych projektów etapy prac związane z diagnozą, analizą, facylitacją, oceną kompetencji personelu.
  • Proponowane rozwiązania organizacyjne konstruujemy w oparciu o międzynarodowe standardy i najlepsze praktyki branżowe.
  • Budujemy trwałe relacje z Klientami i Partnerami oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu, profesjonalizmie, zaangażowaniu i otwartości na uczenie się.

Nasza specjalizacja:

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Zespół Centre of Excellence (CoE)

 

Przewiń do góry