Sejm uchwalił projekt „ustawy antykorupcyjnej”

Na 37 posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się w dniach 15, 16 i 17 września 2021 r. Sejm uchwalił Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw zwaną „ustawa antykorupcyjną”. Projektodawcami są posłowie koła Kukiz’15-Demokracja Bezpośrednia.

Proponuje się dokonanie zmian w następujących aktach prawnych:  ustawa z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Co zawiera propozycja zmian.

Zdaniem projektodawców przyjęcie ustawy spowoduje skuteczniejszą walkę z korupcją, która z kolei będzie miała pozytywne przełożenie na całokształt funkcjonowania Państwa Polskiego. W założeniu projektodawców, główne skutki społeczne, gospodarcze i prawne proponowanych zmian to: ograniczenie marnowania pieniędzy publicznych, zwiększenie jakości stanowionego prawa, zwiększenie jakości wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej.

Będziemy bacznie obserwować jaki będzie efekt finalny ustawy po przejściu całego procesu legislacyjnego.

Mamy nadzieję, że niezależnie od tempa zmian w procesie legislacyjnym będziemy świadkami szerszego zainteresowania tematami w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, chociażby z wykorzystaniem standardu ISO 37001, jak również ochrony sygnalistów, co jest wymaganiem dyrektywy unijnej, który musimy wdrożyć do 17.12.2021 roku. Ważnym wsparciem w tym zakresie może być także wspominany przez nas standard ISO 37002.

Zapraszamy do współpracy
Zespół Centre of Excellence

Przewiń do góry