...

Sejm uchwalił projekt „ustawy antykorupcyjnej”

Na 37 posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się w dniach 15, 16 i 17 września 2021 r. Sejm uchwalił Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw zwaną „ustawa antykorupcyjną”. Projektodawcami są posłowie koła Kukiz’15-Demokracja Bezpośrednia.

Proponuje się dokonanie zmian w następujących aktach prawnych:  ustawa z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Co zawiera propozycja zmian.

Zdaniem projektodawców przyjęcie ustawy spowoduje skuteczniejszą walkę z korupcją, która z kolei będzie miała pozytywne przełożenie na całokształt funkcjonowania Państwa Polskiego. W założeniu projektodawców, główne skutki społeczne, gospodarcze i prawne proponowanych zmian to: ograniczenie marnowania pieniędzy publicznych, zwiększenie jakości stanowionego prawa, zwiększenie jakości wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej.

Będziemy bacznie obserwować jaki będzie efekt finalny ustawy po przejściu całego procesu legislacyjnego.

Mamy nadzieję, że niezależnie od tempa zmian w procesie legislacyjnym będziemy świadkami szerszego zainteresowania tematami w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, chociażby z wykorzystaniem standardu ISO 37001, jak również ochrony sygnalistów, co jest wymaganiem dyrektywy unijnej, który musimy wdrożyć do 17.12.2021 roku. Ważnym wsparciem w tym zakresie może być także wspominany przez nas standard ISO 37002.

Zapraszamy do współpracy
Zespół Centre of Excellence

Przewiń do góry
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.