...

AI – Cyfrowa etyka

Otoczenie tematyczne

Ilość publikacji dotyczących AI, a w szczególności odnoszących się do kwestii etyki w AI będzie rosła z dnia nadzień w sposób lawinowy. Właśnie przeglądałem kilka ciekawych książek, jak np.

 • „Artificial Intelligence: Advances, Ethics, and Strategies” – autorstwa James M. Nichols, SNOVA 2024, ISBN: 9798891134492, oraz
 • „Artificial Intelligence: Background, Risks and Policies” – autorstwa gary Dalton, SNOVA 2024, ISBN: 9798891134935,

a tu pojawił się majowy numer Financier Worldwide z artykułem, który stał się osnową tego wpisu – Digital ethics: the road to RAI, znanego i cenionego publicysty  Frasera Tennanta. Jak zwykle gorąco zachęcamy także do lektury całego magazynu, który dla nas jest cennym źródłem informacji o trendach w otoczeniu biznesowym. Wspomniane wyżej książki postaramy się po analizie wykorzystać w kolejnych rekomendacjach. Czekamy także na dwie normy z rodziny ISO dotyczące ISO 42001 (ISO/IEC 42001), które odnoszą się do tematyki „AI system impact assessment” – ISO/DIS 42005, oraz ISO/DIS 42006 – „Requirements for bodies providing audit and certification of artificial intelligence management systems”, które powinny uporządkować kwestie systemów zarządzania sztuczną inteligencją i ich certyfikacji, a tym samym wzmocnić temat etyki w rozwiązaniach biznesowych.

Autor artykułu bada imperatyw integracji Odpowiedzialnej Sztucznej Inteligencji (RAI) w organizacjach, aby utrzymać standardy etyczne i zaufanie w wdrożeniach AI. Rozwój technologii AI znacząco zwiększył efektywność operacyjną w różnych branżach, wprowadzając jednak głębokie dylematy etyczne i odpowiedzialność.  Autor wyjaśnia zasady i ramy niezbędne do skutecznego wdrożenia RAI, podkreślając potencjalne ryzyka i konsekwencje zaniedbania takich praktyk. Accenture i MIT Sloan, wśród innych, definiują RAI jako obejmujące sprawiedliwość, bezpieczeństwo, prywatność i zaufanie, dążąc do pozytywnego wpływu na społeczeństwo i zarządzanie korporacyjne. Ankiety ujawniają rozbieżność między postrzeganą wagą RAI a jej praktycznym wdrożeniem, z wieloma organizacjami brakującymi kompleksowych strategii RAI pomimo uznania ich konieczności. Ta luka podkreśla pilność dla solidnych ram RAI, które zapewniają, że systemy AI są przejrzyste, sprawiedliwe i odpowiedzialne. Ponadto dokument omawia trwające wysiłki legislacyjne i ustanawianie zabezpieczeń mających na celu regulację etycznego użytkowania AI, wskazując na zorganizowany ruch w kierunku standaryzowanej regulacji AI na całym świecie. Poprzez zarysowanie najlepszych praktyk, potencjalnych pułapek i krajobrazu legislacyjnego, tekst zapewnia wszechstronne spojrzenie na obecny stan i przyszłe kierunki RAI, opowiadając się za jego kluczową rolą w dostosowywaniu technologii AI do wartości społecznych i norm etycznych.

AI, ISO 42001, etyka

Wprowadzenie do 5 zasad RAI

Autor nakreśla transformacyjny wpływ AI na sektory, podkreślając etyczne rozważania wynikające z jego użytkowania. Przygotowuje scenę do dyskusji na temat RAI jako niezbędnego do zapewnienia, że technologie AI są rozwijane i wdrażane odpowiedzialnie, zwiększając zaufanie i skalowalność ich aplikacji. Krótkie resume, ale warto też sięgnąć do publikacji przedstawionych w bibliografii na końcu niniejszego wpisu.

Zasady RAI

Ta sekcja szczegółowo opisuje podstawowe zasady niezbędne dla RAI, w tym sprawiedliwość, prywatność, bezpieczeństwo, niezawodność, przejrzystość i odpowiedzialność. Omawia potrzebę, aby systemy AI były bezstronne, bezpieczne i przejrzyste, z możliwością jasnego wyjaśnienia swoich operacji i decyzji.

Wdrażanie RAI

Sekcja implementacji adresuje praktyczne aspekty ustanawiania RAI w organizacjach. Podkreśla znaczenie wsparcia przywództwa, zaangażowania interesariuszy, ciągłego monitorowania i przestrzegania standardów etycznych oraz ram takich jak projekt IEEE Ethically Aligned Design.

Zaniedbanie RAI

Dyskutując o ryzyku związanym z ignorowaniem RAI, autor w tej części podkreśla, jak takie zaniedbanie może prowadzić do niedokładności, problemów z zarządzaniem i uszczerbku na reputacji marki. Argumentuje za koniecznością dokładnego badania i etycznego rozważenia w wynikach AI.

Legislacja RAI

W tym paragrafie autor bada niedawne inicjatywy legislacyjne mające na celu zapełnienie luki w zarządzaniu RAI, w tym Akt o AI Unii Europejskiej i rozkaz wykonawczy administracji Bidena. Te wysiłki reprezentują globalny ruch w kierunku standaryzowanego i odpowiedzialnego użytkowania AI.

Zabezpieczenia RAI

Wreszcie, sekcja o zabezpieczeniach RAI omawia ramy i najlepsze praktyki przyjęte w celu zapewnienia etycznego włączenia AI do procesów biznesowych. Podkreśla trwające zaangażowanie organizacji w skuteczne wdrażanie RAI, zapewniające długoterminowy sukces i korzyści społeczne.

RAI, AI

Podsumowanie

Autor artykułu “Digital Ethics: The Road to RAI” skutecznie podkreśla krytyczną konieczność włączenia Odpowiedzialnej Sztucznej Inteligencji (RAI) do praktyk organizacyjnych, aby zachować standardy etyczne i społeczne zaufanie. Co jeszcze:

 • Podkreśla transformacyjną moc AI, jednocześnie zwracając uwagę na etyczne odpowiedzialności, które przynosi.
 • Podkreśla także szerokie uznanie wśród przedsiębiorstw i ekspertów dla znaczenia RAI, wskazując jednak na znaczącą przepaść między uznaniem a praktycznym wdrożeniem. Zasady RAI—takie jak sprawiedliwość, prywatność, bezpieczeństwo i przejrzystość—są artykułowane jako elementy podstawowe, które należy włączyć do systemów AI, aby zapobiegać stronniczości i zapewnić równość wyników.
 • Podkreśla konsekwencje zaniedbania RAI, w tym potencjalne ryzyka takie jak dezinformacja i szkody dla reputacji marki. Środki legislacyjne i ustanowienie zabezpieczeń są przedstawiane jako kluczowe kroki w kierunku osiągnięcia jednolitej ramy zarządzania AI na całym świecie.

Podsumowując, autor artykułu domaga się, aby integracja RAI była nie tylko wymogiem regulacyjnym, ale strategiczną koniecznością, która dostosowuje technologie AI do norm etycznych i wartości społecznych, zapewniając ich korzystny wpływ przy jednoczesnym minimalizowaniu związanych z nimi ryzyk. Popieramy takie stanowisko i podpisujemy się pod tym apelem.

Bibliografia:

 1. Financier Worldwide, ed. 5/2024 – artykuł: Digital ethics: the road to RAI, Fraser Tennant, http://docs.financierworldwide.com/magazine/FWMAY24_dcv607kse815.pdf;
 2. ISO/IEC 42001:2023 – Information technology.
  Artificial intelligence. Management system , https://www.iso.org/standard/81230.html;
 3. „The art of AI Maturity”, Accenture – https://www.accenture.com/content/dam/system-files/acom/custom-code/ai-maturity/Accenture-Art-AI-Maturity-EU.pdf#zoom=40 

 4. “Responsible AI: Ways to Avoid the Dark Side of AI Use”, Altexsoft –  https://www.altexsoft.com/blog/responsible-ai/
Scroll to Top